רואה חשבון בארכיון

  • פתיחת עסק היא לא תהליך קל בעבור אף אחד מאיתנו. מלבד התכנון העסקי של החנות או החברה שאנחנו עתידים להקים עלינו לדאוג גם לניהול תקין של העסק אל מול רשויות […] 0
  • עולם החשבונאות הוא עולם מורכב וסבוך, שגם אנשי עסקים מיומנים וותיקים לא בקיאים בכל היבטיו, לכן קיימים רואי חשבון שהן מומחים פיננסיים, שלומדים זמן רב על מנת להכיר את העולם […] 3
  • בניגוד להחלטה להקים עסק עצמאי, השיקול אם להיות עוסק פטור או מורשה – כפוף לשיקולי החוק לא פחות משהוא כפוף להעדפות האישיות. הדילמה העיקרית של יזם המחפש הכנסה נוספת, היא […] 6