ניהול תיק ניירות ערך אצל מנהל תיקים

תיק ניירות ערך

תיק ניירות ערך, המכונה גם תיק השקעות, הינו שם כולל לסך אחזקותיו של אדם או חברה בנכסים הנסחרים בבורסה לניירות ערך.

ניירות ערך עשויים להיות מניות, אגרות חוב, אופציות ועוד סוגי ניירות בעלי ערך מסחרי. ניירות ערך מונפקים על ידי חברה ציבורית (אשר עברה הנפקה והינה נסחרת בבורסה), הממשלה (למשל אגרות חוב ממשלתיות) ואף אגודות שיתופיות (קיבוצים,יישובים קהילתיים קואופרטיבים כגון אגד, אגודות שיתופיות לשיווק תוצרת חקלאית ועוד).

רבים בוחרים להשקיע כספים פנויים בניירות ערך בתקווה כי ערכם של אלה יעלה וההשקעה תניב עבורם רווח גדול מכפי שהיו יכולים להשיג אילו הפקידו כספים אלה באפיקים אחרים (כגון תוכניות חיסכון בבנקים, רכישת נכסי נדל"ן ועוד). מובן שיש וערכם של ניירות ערך פוחת ולמשקיעים בהם נגרמים הפסדים.

על מנת להשיג רווחים באמצעות מסחר בניירות ערך יש לקבל החלטות מחושבות באשר לאלו ניירות ערך כדאי לרכוש ובאיזה מחיר, מתי כדאי למכור וכו'.

למרות שבקרב הציבור בישראל קיימת התעניינות רבה יחסית למתרחש בשוק ההון רובינו איננו בקיאים מספיק בכדי להרגיש בטוחים בקבלת החלטות כאלה ולפיכך מעדיפים למסור את ניהול תיק ניירות ערך שלנו למנהל תיקים.

מיהו מנהל תיק ניירות ערך?

קיימת אי בהירות מסוימת באשר להבדל בין יועץ השקעות ומנהל תיק השקעות.

יועץ השקעות הינו אדם העוסק במתן הכוונה באשר לאפיקים אפשריים להשקעת כספים. רוב הייעוץ להשקעות ניתן במסגרת בנקים ובתי השקעות אך ישנם גם יועצי השקעות הפועלים באופן עצמאי.

מנהל תיק ניירות ערך הינו מי שמקבל הסמכה לרכוש ולמכור ניירות ערך בשם בעל הממון המשמש לצורך פעולות אלה. הסמכה שכזו אינה חייבת להיות גורפת ויכול שתינתן תחת תנאים מגבילים (כגון אחוז מקסימאלי מותר של מניות מתוך סך כל ניירות הערך המרכיבים את התיק).

כל מי שמוסמך מטעם הרשות לניירות ערך לעסוק בניהול תיקי השקעות היה עוד קודם לכן בעל רשיון לייעוץ השקעות ואף עסק בכך בפועל במשך שלוש שנים לפחות (או סיים תקופת התמחות הכול בהתאם לדרישות המפורטות בחוק).

החקיקה בתחום ייעוץ השקעות וניהול תיקים

העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות חייבים ברישוי מטעם הרשות לניירות ערך למעט במקרים חריגים.
שני החוקים העיקריים המסדירים תחום זה הינם חוק ניירות ערך וחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות. בסעיף 3 של האחרון מבין שני אלה מפורטים החריגים הללו כגון ייעוץ או ניהול תיקי ניירות ערך עבור חמישה לקוחות או פחות במשך שנה קלנדארית אחת, ייעוץ להשקעות בכלי התקשורת, ניהול תיק ניירות ערך עבור בן משפחה (כמובנה בחוק) ועוד.

עוד חוקים להם נגיעה לתחום הם חוק החוזים, חוק העונשין, חוק איסור הלבנת הון, חוק השליחות, פקודת הנזיקין, חוק הגנת הפרטיות ועוד.

הרגישות שבמסירת תיק ניירות ערך לאדם או חברה על מנת שאלה ינהלו אותו בשמנו ברורה. בעשותנו כך אנו מביעים אמון מרחיק לכת במנהל התיקים שיפעל כאשר טובתנו היא מטרתו היחידה ואף שיפעל בזהירות ובתבונה בביצוע הפעולות בתיק כאילו היו הכספים המעורבים שלו.

חברות המציעות שירותי ניהול תיקי ניירות ערך משקיעות מאמצים רבים לביסוס האמון הנדרש על מנת שלקוחות יבחרו למסור להם את ניהול השקעותיהם. מעבר לאמון במניעי מנהל תיקים יהיה עליו לשכנע כי הוא מסוגל להביא ללקוחותיו את הרווחים הנאים ביותר.

השלב הראשון במסירת תיק השקעות לידיו של מנהל תיק ניירות ערך הינו בירור על כלל האפשרויות הכלכליות הפתוחות בפני הלקוח ובניה של תיק השקעות המותאם במיוחד לצורכי הלקוח המסוים. מבנה כזה אפשרי באמצעות קביעת הנחיות בסיס לפיהם ינוהל התיק. באופן כללי הנחיות כאלה קובעות את רמת הסיכון המותרת ובהתאם גם את הסיכוי לרווחים גדולים יותר.

רוב מי שמוסרים את תיקי ההשקעות שלהם לידי מנהל תיק ניירות ערך אינם מעונינים במעורבות יומיומית בנעשה בתיק. מסיבה זו חשוב לקבל החלטה מושכלת אשר נהיה שלמים איתה באשר לבחירת מנהל התיקים המתאים לנו.פינגים

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.