הרשות לניירות ערך

שוק ההון הישראלי כולל ניירות ערך רבים שניתן לסחור בהם, חברות ציבוריות רבות שחייבות דין וחשבון בדברים מסוימים לציבור המשקיעים, נושאי משרה בכירים שעליהם מוטלת אחריות כבדה ועוד. באופן כללי מדובר על אחד התחומים הכי חשובים לכלכלה המקומית וכזה שרק הופך לגדול, מגוון ומורכב יותר. לכן חייבים גוף רשמי מקצועי וחזק שיפקח על המתבצע בשוק ההון, מבחינה משפטית, מקצועית, ערכית וכדומה. הרשות לניירות ערך היא הגוף הרשמי הזה והיא פועלת לצד המפקח על שוק ההון, הביטוח והחיסכון במשרד האוצר שהוא הרגולטור הרשמי לתחום.

הקמה ומטרות של הרשות

הרשות לניירות ערך הוקמה בישראל על פי חוק ניירות ערך שחוקק לראשונה בשנת 1968, הרשות משמשת כמקבילה ישראלית לרשויות פיקוח דומות בשוקי ההון במדינות רבות בעולם – למשל ה-SEC בארה"ב. מטרת העל ותפקידה הראשי של רשות ניירות ערך הם לשמור על האינטרס הציבורי בכל הנוגע להשקעה בניירות ערך, זאת בהתאם לחוק ובהתאם לאמות מידה שקובע הרגולטור או הרשות עצמה.

מחלקות מרכזיות ברשות ניירות ערך

פעילות הרשות לניירות ערך מחולקת על פי תחומים ומתבצעת במחלקות מקצועיות ייעודיות, אלו כוללות את:

 • מחלקת המזכיר הכללי
 • מחלקה בינלאומית – קשר עם רשויות דומות בעולם
 • מחלקת חקירות ומודיעין
 • השקעות – פיקוח, רישוי והסדרה של מתווכים ועוסקים בפעילות בשוק ההון
 • מחלקה כלכלית – ייעוץ כלכלי לגופי הרשות ולמחלקות השונות
 • ייעוץ משפטי
 • פיקוח על השוק המשני – פיקוח על מנהל תקין בבורסה בתל אביב
 • מערכות מידע
 • מחלקת תאגידים – מעקב בזמן אמת אחרי דיווחים של חברות ציבוריות ובחינתם

כמו כן הרשות לניירות ערך פועלת גם באמצעות ועדות, חלקן קבועות לעניינים ייעודיים וחלקן ממונות על פי הצורך.

ממלאי תפקיד ברשות לניירות ערך

יושב הראש של הרשות לניירות ערך הוא מינוי חשוב ובעל השפעה רבה על שוק ההון הישראלי, יו"ר הרשות הוא לרוב משפטן בעל ניסיון מתאים בתחום מורכב ומקיף זה הממונה ע"י שר האוצר. היו"ר הנוכחי הוא פרופ' שמואל האוזר שנכנס לתפקידו בראשית 2011, הוא החליף את פרופ' זוהר גושן שעבר קדנציה עמוסה ומלאת תהליכים חשובים בשוק ההון לאורך 3 שנים.

הרשות לניירות ערך כוללת את חברי הרשות שמרכיבים את מליאת הרשות, זו מתכנסת לרוב פעם בחודש ומנווטת את פעילות הרשות, מליאה זו מורכב בעיקר מעו"ד, רואי חשבון ומומחים אקדמיים בתחום. גם בקרב ממלאי התפקיד הבכירים האחרים ברשות לניירות ערך נמצאים בעיקר משפטנים, כלכלנים ורואי חשבון לצד מומחים אחרים בתחומים ספציפיים.

תפקידי ופעילות הרשות לניירות ערך

תיאור כללי של תפקידים המופקדים בידי הרשות לניירות ערך ופעילות כללית שרשות חשובה זו מבצעת הוא:

 • בחינת תשקיפי ניירות ערך המוצעים לציבור להשקעה ומתן היתר לפרסום תשקיפים אלו.
 • פיקוח והסדרה של תחום קרנות נאמנות – תפקיד זו כולל בחינה מדוקדקת של כל היבטי תשקיפי הקרנות לציבור, בחינת התנהלותן ושמירה על אינטרס ציבור המשקיעים.
 • מעקב מקיף אחרי הדו"חות הכספיים שמפרסמות חברות ציבוריות ובחינה שאלו אכן מכילים תיאור נכון ואת כל חובת הדיווח.
 • מעקב ובחינה של הצעות רכש של ניירות ערך מהציבור, לצרכי הגדלת האחזקה בנייר ערך ספציפי, השתלטות על תאגיד וכן הלאה.
 • פיקוח טכני ומנהלי על אופן הפעלת וניהול הבורסה לניירות ערך בתל אביב.
 • רישוי והסדרה של תחום ניהול תיקי ניירות ערך וייעוץ ההשקעות.
 • חקירות לגבי עבירות על חוק ניירות ערך וחוקים אחרים לגבי שוק ההון.
 • שותפות במוסד לתקינה בחשבונאות.

עוד בנושא: החוק החדש לעידוד השקעות הוןכתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.