החזרי מס הכנסה משוק ההון

החזרי מס הכנסה משוק ההוןהשקעה בשוק ההון הינה אפיק השקעה אטרקטיבי הכולל מגוון אדיר של אפיקי השקעה, בכל רמות הסיכון ועבור כל סוגי המשקיעים.

למעשה בצורה זו או אחרת כולנו מושקעים בשוק ההון המקומי ובשווקים הבינלאומיים, או ישירות דרך חשבון הבנק או חשבון אצל ברוקר מסוים או בעקיפין דרך החסכונות הפנסיוניים למשל.

בישראל מונהג מס על רווחי הון, כולל כמובן רווחי הון שנוצרו עקב השקעה בשוק ההון. שיעור המיסוי השתנה עם השנים, כאשר נכון לשנת 2013 הוא עומד על שיעור של 25% מס המוטל על הרווח מעסקאות בניירות ערך.

מס רווחי הון מנוכה אוטומטית על ידי מערכות המסחר השונות, כך שבכל השקעה בשוק ההון, אנחנו משלמים אוטומטית את המס למדינה ולא צריכים לבצע שום הליך לצורך תשלום המס. אך בדיוק בגלל היעילות הזו, לצד סיבות אחרות, נוצר מצב בו לרבים מגיעים למעשה החזרי מס הכנסה משוק ההון.

הכוונה של החזרי מס הכנסה משוק ההון היא זכאות להחזר כספי מרשות המיסים בגין תשלום עודף או שגוי של מס רווחי הון.

לא מדובר על טעויות בחישוב שיעור המס על ידי מערכות המסחר של הבנק או הברוקר דרכו סוחרים אלא על האפשרות לקזז הוצאות והפסדים כנגד תשלום מס רווח ההון. באופן שאינו מפתיע, החזרי מס הכנסה משוק ההון אינם מוענקים לציבור אוטומטית ויש לדרוש אותם באמצעות ההליך המתאים ובמסגרת הזמן המתאימה – רק במסגרת 6 שנים משנת המס הרלבנטית להחזרי המס.

מצבים היוצרים תשלום עודף של מס רווח הון

  • כאשר יש לכם שני תיקי השקעות פעילים (לפחות) אשר מנוהלים באופן נפרד לחלוטין אצל שני גופים פיננסיים, עשויים להיווצר תשלומי מס עודפים. יתכן כי בתיק אחד הרווחתם ושילמתם מס בהתאם, אך בתיק השני הפסדתם – כך שיש לכם יכולת לקזז את ההפסדים מהרווחים ולשלם פחות מס.
  • בדומה לסעיף הקודם, יתכן מצב בו מערכת המסחר של הבנק או הברוקר משום מה לא חישבה את קיזוז ההפסדים בשוק ההון מהרווחים בגינם יש לשלם מס. כאשר אם אתם מוכרים בהפסד למשל, בעסקת המכירה הבאה שתהיה ברווח אתם צריכים להיות מחויבים בפחות מס בהתאם.
  • דו"ח הכנסות מאוחד לבני זוג – אם שני בני זוג מנהלים בנפרד חשבונות השקעה בשוק ההון, המס יהיה בנפרד על כל אחד. הגשת דו"ח הכנסות מאוחד למס הכנסה מאפשרת לקזז הפסדים ואולי להקטין את חבות המס.
  • יש מקרים בהם אין קיזוז הפסדים מאפיקי השקעה שונים – למשל בין מניות לאג"ח.
  • באופן כללי אין קיזוזו הפסדים אוטומטי מהשקעות בניירות ערך בחו"ל. לצורך כך יש להגיש מראש דו"ח רלבנטי מתאים – כך שהיעדר דו"ח כזה יכול ליצור מצב של החזרי מס הכנסה משוק ההון.
  • החזרי מס הכנסה משוק ההון בגין הפסדי הון אחרים מחוץ לשוק ההון. בישראל ניתן לקזז הפסדים שנוצרו ממכירת נכסים אחרים שאינם בשוק ההון. כך שיש לבחון את מצב הרווחים וההפסדים הכולל ולא רק את הרווח או ההפסד מהשקעות בשוק ההון. בהחלט יתכן כי לצורך כך יש להיעזר בשירותי יועץ מס או רו"ח.

בקשה להחזרים וקבלתם בפועל

על מנת לקבל החזרי מס הכנסה משוק ההון יש להגיש בקשה מתאימה לרשות המיסים. כיום גם שכירים יכולים לקזז הפסדים לצורך קבלת החזרי מס הכנסה משוק ההון – גם ללא הגשת דו"ח שנתי מלא למס הכנסה.

יש לציין כי בקשות לקיזוז הפסדים שבעטיין מתקבלים החזרי מס רלבנטיות רק לשנת מס אחת – קיזוז הפסדים ורווחים רק מאותה שנה (למעט מקרים מסוימים). ניתן להגיש את הבקשה באופן עצמאי עם טפסים של רשות המיסים וניתן להיעזר בשירות מקצועי של יועצי מס, משרדי רו"ח וגופים המתמחים בהחזרי מס. ההחזרים מתקבלים לרוב תוך פרק זמן סביר.כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.