תוכנית חיסכון לכל ילד – כל מה שכדאי לכם לדעת!

התכנית חיסכון לכל ילד היא תכנית חדשה שיזמו משרד האוצר והמוסד לביטוח לאומי. במסגרת התכנית, כל ילד הזכאי לקצבת ילדים יקבל מן המדינה 50 שקלים מדי חודש בנוסף לקצבת הילדים, כך עד הגיעו לגיל 18. הכספים יועברו על שם הילד לקופת גמל או לתכנית חיסכון בבנק, על פי בחירת ההורים.

מתי החלה המדינה בהפעלת התכנית?

התכנית החלה להתבצע בינואר 2017. עם זאת, במסגרת תכנית החיסכון אמורים להיות מועברים כספים רטרואקטיבית, ממאי 2015 ועד דצמבר 2016. על ההורים לשים לב כי אכן התקבלו גם כספים עבור תקופה זו.

בחירת מקום ניהול החיסכון

כאמור, ישנן שתי אפשרויות מרכזיות למקום בו יתנהל החיסכון ולאופן בו ינוהל. האפשרות האחת הוא פתיחת תכנית חיסכון באחד הבנקים.

האפשרות השניה היא פתיחת קופת גמל באחת מחברות ההשקעה המציעות קופות גמל מסוגים שונים. הן בבנק והן בחברות השקעה מוצעים לכם מסלולים שונים הבאים לידי ביטוי בתכניות חיסכון שונות או קופות גמל שונות.

במידה ולא תבחרו באופן עצמאי מיהו הגוף שינהל את כספי החיסכון (עד יוני 2017), יבחר ביטוח לאומי את הגוף שיעשה זאת עבורכם. לכן, מומלץ להשקיע מעט זמן ומחשבה, לקרוא או לשמוע מהן האפשרויות העומדות לרשותכם ולבחור את זו הטובה ביותר עבורכם.

ההבדלים בין תכניות החיסכון השונות בבנקים

המשותף לכל תכניות החיסכון בבנקים הוא שבסוף תקופת החיסכון מובטח לכם סכום הכסף שהופקד לתכנית מדי חודש (סכום הקרן). אל סכום זה מצטרפת ריבית בהתאם לסוג התכנית. באופן כללי, ישנן תכניות בהן הריבית היא קבועה שאינה צמודה למדד, תכניות עם ריבית קבועה הצמודה למדד ותכניות עם ריבית משתנה. גם גודל הריבית כמובן משתנה בין התכניות.

אם החלטתם לבחור בתכנית חיסכון בנקאית, מומלץ להשוות בין הבנקים והתכניות השונות שהם מציעים. את התכנית ניתן לפתוח בכל בנק ולאו דווקא בבנק בו מתנהל חשבון העובר ושב שלכם.

ההבדלים בין מסלולי ההשקעה בקופות הגמל

ישנן לא מעט חברות השקעה ועשרות קופות גמל שונות. באופן כללי, מסלולי קופות הגמל מתחלקים לשלושה מרכזיים: מסלולי השקעה בסיכון מועט, מסלולי השקעה בסיכון בינוני ומסלולי השקעה בסיכון גבוה.

ככל שהסיכון גבוה ניתן אמנם להרוויח יותר אך גם להפסיד יותר. ככל שהמסלול בסיכון נמוך הוא סולידי יותר, כלומר הרווח מתון אך גם הסיכוי להפסד קטן יותר. אל הסכום שהופקד מצטרפת התשואה שהשיגה אותה קופה לפי מסלול ההשקעה שנבחר.

הגדלת כספי החיסכון

באפשרות ההורים להגדיל את כספי החיסכון על ידי הוספת 50 שקלים מקצבת הילדים בכל חודש: על כל 50 שקלים המופקדים על ידי המדינה יקבל הילד 50 שקלים נוספים. כך, הסכום המתקבל בתכנית בסופו של דבר הוא כפול מן הסכום המקורי. בגיל 18 יינתן מענק על סך 500 שקלים ואם ימתין הילד עד לגיל 21 יינתן מענק של 500 שקלים נוספים.

משיכת כספי החיסכון

את כספי החיסכון ניתן למשוך החל מגיל 18 למעט מקרים חריגים (כמו הוצאות רפואיות חריגות בשל מחלה) בהם ניתן למשוך את הכסף לפני כן. על מנת למשוך את הכסף בגיל 18 יש לפנות לקופת הגמל או לבנק בהם מתנהל החיסכון ולחתום על טופס בקשה למשיכת כספים אותו ניתן למצוא באתר ביטוח לאומי או באתר הגוף בו מתנהל החיסכון.

לסיכום, תכנית חיסכון לכל ילד מעניקה לילדכם סכום על סך 50 שקלים מדי חודש. החיסכון מתנהל בקופת גמל או בנק על פי בחירתכם. תוכלו להכפיל את הסכום ע"י הקצאת 50 שקלים נוספים מדי חודש מתוך קצבת הילדים ואת הכסף ניתן למשוך עם הגיעו של הילד לגיל 18 בו יופסקו ההפקדות (אך כמובן גם לאחר מכן).