חשבונית מס או קבלה – מה ביניהן?

חשבונית מס מול קבלהבקרב הציבור הרחב קיים בלבול מסוים בין ההגדרות של קבלה וחשבונית מס ורבים אינם מודעים להבדלים ביניהן. בואו לקרוא יותר אודות חשבונית מס והנפקת קבלה ועל השוני המהותי בין המסמכים.

מהי חשבונית מס ומה ההבדל בינה לבין קבלה?

קיימים שלושה מסמכים הקשורים בסיומה של עסקה:

 • קבלה
 • חשבונית מס
 • חשבונית עסקה

כל עסק מרמת עוסק מורשה ומעלה, חייב על פי חוק להנפיק חשבונית במהלך ועד סיומה של כל עסקה. (עוסק פטור אינו מחוייב להנפיק חשבונית מס).

חשבונית מס היא מסמך אותו מוסרים ללקוח, על מנת לדרוש ממנו תשלום עבור הסחורה או השירות שהוא מבקש לרכוש מאיתנו.

אם הסיכום עם הלקוח הוא שהתשלום יבוצע לאחר האספקה, ניתן להנפיק את החשבונית במועד זה. במידה ועליו לשלם מראש, יהיה צורך להנפיק את החשבונית תחילה, לקבל את התשלום ורק אז לספק את התמורה המובטחת.

קבלה היא מסמך הנמסר לידי הלקוח כאשר מתבצע התשלום בפועל. מסמך זה מהווה אישור עבור הלקוח כי התשלום התקבל.

את המסמך המשלב בין חשבונית מס וקבלה (חשבונית מס/קבלה) ניתן להנפיק רק כאשר התשלום נמסר במעמד ביצוע העסקה, כלומר כאשר הסחורה או השירותים נמסרים ללקוח ובאותו מעמד הוא נדרש לשלם עבורם.

אופן הנפקת חשבונית מס

חשבונית המס תמולא בשני עותקים:

1. אחד מהם יימסר ללקוח, כאמור על מנת ליצור את הדרישה לתשלום.

2. השני יישמר בידי העסק וישמש לצרכי הנהלת חשבונות, כאשר הוא מעיד כי בוצעה עסקה שהתמורה המובטחת בגינה – שווה לסכום המופיע בחשבונית.

חשבוניות מס ניתן למלא ולהנפיק ידנית מתוך פנקס מיוחד. במידה והעסק מחזיק אצלו תוכנה להנהלת חשבונות, ניתן להפיק חשבונית מס ממוחשבת אשר ניתנת להעברה ללקוח אפילו בפורמט דיגיטאלי, דרך רשת האינטרנט ולהנהלת החשבונות דרך הרשת הפנימית בעסק.

החוק דורש שעל חשבונית מס יופיעו הפרטים הבאים:

 • מספר סידורי
 • פרטי העסק (מספר עוסק מורשה או ח.פ, כתובת, מספר/מספרי טלפון)
 • תאריך העסקה ומהותה
 • תנאי התשלום
 • פרטי הלקוח
 • סכום התמורה הצפויה (שווי העסקה, כמה נדרש הלקוח לשלם)
 • תוספת המע"מ

במידה ומדובר בעסקת ברטר – הסכום שיצוין יהיה שווי השוק של העסקה.

הנפקת קבלה

קבלת התשלום המיוחל, עשויה לקרות אפילו מספר חודשים לאחר שהתבצעה העסקה, בהתאם לתנאי התשלום ועמידת הלקוח בהם. מצד שני התשלום עשוי להתקבל גם מיד עם הנפקת החשבונית.

ברגע שהתקבל התשלום יש למלא קבלה כנגדו, שוב בשני עותקים. גם כאן, עותק אחד נמסר ללקוח והשני נשמר לצרכי הנהלת חשבונית ומהוה ראייה כי ההכנסה הצפויה אכן התממשה.

אין חשיבות אם התשלום בוצע במזומן, בהמחאה, כרטיס אשראי, העברה בנקאית, הוראת קבע או כל אמצעי אחר.

אם התמורה התקבלה בסחורה או באמצעות שירותים שווי ערך (עסקת ברטר) יצוין סכום השווה לשווי השוק של העסקה.

יש להנפיק קבלה מיד עם קבלת התשלום, או שתתקיים עילה לפסילת ספרי החשבונות.

בקבלה יש לציין פרטים הנוגעים לאופן העברת התשלום, למשל מספר המחאה, שם הבנק ומספר הסניף, תאריך פירעון הצ'ק.

חשבונית המס מהווה הוכחה ללקוח כי שילם מע"מ. בצורה כזאת, אם הלקוח הוא עסק – הוא יוכל לדרוש את מרכיב המע"מ בתשלום חזרה.

מסיבה זו, עוסק פטור שאינו גובה מע"מ, אינו ראשי להנפיק חשבונית מס. עוסק פטור מנפיק חשבונית עסקה בלבד, הדומה לחשבונית המס בפרטים המופיעים על גביה אך ללא סעיף המע"מ.2 Comments

 1. כפיר

  כעוסק פטור, האם קבלה חייבת להיות מסמך מודפס או ממוחשב, או שגם קבלות שקונים בקרביץ זה מספיק?

פינגים

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.