הלוואות – סוגי ריבית להלוואות

הלוואות הינן מוצר כלכלי לכל דבר ועניין, כאשר הלווה רוכש כסף מן המלווה ובתמורה משלם למלווה את גובה הריבית המבוקשת. ריבית הינה לחם חוקו הטבעי של המלווה, ופרט לגובהה ישנם עוד משתנים רבים המסייעים לקבוע אם ההלוואה משתלמת למלווה – או ללווה.

במאמר זה נסקור את סוגי הריבית השונים האפשריים בלקיחת הלוואה.

ריבית פשוטה וריבית אפקטיבית

על פי רוב, נאמר על הלוואה כי היא ניתנת בריבית של X אחוזים, כלומר, בחישוב נומינלי, ניתן לומר, כי ריבית בגובה 10% על הלוואה בגובה 100 ש"ח, משמעה החזרים בגין תשלומי ריבית של עשרה שקלים.

חישוב עממי זה אינו מבטא את אופן החישוב הריאלי על הלוואות, או את גובה התשלומים החודשיים (הנומינליים) על ריביות בגין הלוואות שאנו לוקחים.

פרט לסכום הריבית המצויין בתנאי ההלוואה, חשוב להבין, כי בתקופה השניה של חישובי הריבית, תשולם ריבית גם על החוב שהצטבר בגין ריבית תקופה ראשונה (מה שנקרא ריבית דריבית). המשמעות היא, שאם לקחנו הלוואה של 100 ש"ח לתקופה שבה מחושבת הריבית פעמיים, בריבית של 10%, ובמידה ולא התקבלו תשלומים לכיסוי חלק מן החוב בין תקופות חישובי הריבית, בתקופה הראשונה חישוב הריבית יהיה על הקרן בלבד (100 ש"ח), והתוספת לחוב תהיה 10 ש"ח. בתקופה השניה, חישובי הריבית יהיו על כל החוב – כלומר גם על הקרן וגם על הריבית, כלומר על 110 ש"ח. כך, הריבית האפקטיבית שאנחנו משלמים, נגזרת מגובה החוב שנצבר בקרן, גובה החוב בתמורה לריביות, משך התקופה שעליה נפרשה ההלוואה ומספר חישובי הריבית במהלכה (חודשי / רבעוני / שנתי, וכו'), ולכן אינה זהה למספר הכתוב בטפסי ההלוואה במעמד לקיחת ההלוואה.

ריבית קבועה וריבית משתנה

מבחינה ריאלית, שקל שיש לי בכיס היום אינו שווה לשקל שיהיה לי בכיס בעוד שנה. זאת, בשל שחיקת ערכו של הכסף, רעיון שבא לידי ביטוי כלכלית באמצעות המדד. המדד הינו מספר שמסמן כמה יהיה שווה השקל שלי בעוד שנה, במונחים של השקלים של היום. למשל, אם כיום נוכל לרכוש קילו מלפפונים בשקל, ובעוד שנה אותו שקל יאפשר לנו רק חצי קילו של מלפפונים, הרי שהשקל שלנו איבד, במונחים ריאליים, חצי מערכו. הגוף המלווה אינו מעוניין בשחיקה זו על כספי ההלוואה, לכן ריבית על הלוואות צמודה למדד – כלומר, גם ריבית קבועה למעשה משתנה על מנת לשקף את השינויים בערכי המדד. תיאורטית, אם המדד עולה הריבית עולה ואם המדד יורד הריבית יורדת. הלכה למעשה, נדיר שהמדד יורד.

ריביות על הלוואות, הן בחישוב קבוע והן בחישוב משתנה, נקבעות על פי גובה ריבית הפריים – מדד שנקבע על ידי נגיד בנק ישראל ומשתנה לפי החלטתו (ולא על פי כוחות השוק, כמו השינויים במדד).

ריבית קבועה היא צמודה למדד ואינה משתנה פרט לזאת. ריבית משתנה צמודה למדדים שונים, כמו מדדים הנקבעים על ידי בנק ישראל, הריבית המתקבלת על הלוואות בממוצע בשוק, וכדומה. גוף שמעניק הלוואות רשאי להחליט כיצד הוא מעוניין לקבוע את שיעור הריבית המוצעת על ההלוואה. התחרות הטבעית בין הגופים המציעים הלוואות בשוק גורמת לכך שהצעות שאינן אטרקטיביות לא יימכרו.

על פי רוב, ריבית קבועה תגלם שינויים אפשריים לרעת המלווה ולכן ריביות קבועות תהיינה גבוהות מריביות על בסיס משתנה לטווח ארוך. ריביות משתנות הן ספקולטיביות מפני שקשה לצפות כיצד ישתנו, מכאן שתשלום נמוך היום יכול להפוך לתשלום גבוה מאוד מחר, על הלוואה בתנאי חישוב ריבית משתנים ולא יציבים.כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.