ביטוח סיעודי

מאז ומתמיד היו מי שהגיעו בחייהם למצב בו לא היו מסוגלים עוד להתמודד בכוחות עצמם עם פעולות בסיסיות והכרחיות לשם ניהול חיי היום יום. מרגע שאדם מתקשה בביצוע פעולות פשוטות ושגרתיות כגון להתלבש, לשכב או לקום, שמירה על היגיינה אישית, לאכול ולשתות, לשלוט בסוגרים וכדומה הוא הופך לתלוי בעזרתם של אחרים. אדם כזה מכונה כיום "חולה סיעודי".

ברוב המקרים מי שמגיע להיזקק לסיעוד הינם קשישים. כשישה אחוזים מבני 65-80 הופכים מוגבלים עד כדי הגעה למצב סיעודי בדרגה כלשהי, מבני 80 ומעלה גדל חלקם עד לכדי 35%. לא לחינם מוכרת בלשון העם התחינה "אל תשליכני לעת זקנה".

בעבר היו מי שנזקקו לסיעוד תלויים בנכונותם של קרוביהם לדאוג להם. כיום ניתן בקלות למצוא מסגרת מתאימה, מטפל למספר שעות ביום או אפילו מטפל צמוד. כמובן שאמצעים שכאלה כרוכים בהוצאות העשויות להסתכם באלפי שקלים לחודש.

נוצר ביקוש מצד מי שרצו להבטיח לעצמם כי ימצא המימון שיאפשר להם לקבל סיעוד במידה ויהפכו זקוקים לו בעתיד. כמענה לביקוש זה נוצרו פוליסות ביטוח סיעודי.

ממי ניתן לרכוש ביטוח סיעודי

כאמור ביטוח סיעודי הינו פוליסת ביטוח לכל דבר ועניין, דהינו חוזה שנערך בין המבוטח לחברת ביטוח המתחייבת, בתמורה לתשלום חודשי (פרמיה), לשאת או להשתתף בהוצאות אשפוז סיעודי או סיוע סיעודי בבית במידה והמבוטח יזדקק להם בעתיד, הכול בהתאם לתנאי פוליסת הביטוח.

בארץ נמכרות פוליסת ביטוח סיעודי הן על ידי חברות ביטוח פרטיות והן על ידי קופות החולים.
בנוסף קיימות התקשרויות קיבוציות עם חברות ביטוח על מנת להסדיר תנאי פוליסת ביטוח סיעודי לחברי הקבוצה, עלפי רוב מדובר בהתארגנויות מתוך מקומות עבודה.

כאשר אדם רוכש פוליסת ביטוח סיעודי באופן פרטי יקבעו תשלומי הפרמיה והיקף הכיסוי על פי נתוניו האישיים, גילו, מצבו הבריאותי הנוכחי, היסטוריה רפואית משפחתית , איזה כיסוי הוא מבקש להבטיח לעצמו.

ביטוח סיעודי הנרכש מקופת החולים הינו בנפרד מביטוח רפואי משלים אותו היא מציעה, הקופה למעשה משמשת מתווך בין חברי הקופה לחברת ביטוח איתה התקשרה. הפוליסות הינן אחידות עבור כלל חברי הקופה הבוחרים לרכשן, עלות הביטוח (הפרמיה החודשית) יהיה עלפי רוב מדורג לפי קבוצות גיל. ישנן קופות בהן היקף הכיסוי יהיה גבוה יותר ככל שהביטוח הסיעודי נרכש בגיל צעיר יותר.

למי כדאי לרכוש ביטוח סיעודי

בבואנו לשקול האם לדאוג לעצמנו לכיסוי ביטוחי סיעודי כדאי שנשקול מספר דברים :

עלות האשפוז במוסד סיעודי הינו כ-7,000 שקלים לחודש, עלות מימון מטפל צמוד כ-4,500 ש"ח לחודש.
כדאי לדעת כי כ-75% מן החולים הסיעודיים חיים בבית ורק 25% מאושפזים במוסדות סיעודיים.
האם אלו סכומים שאנו או משפחתנו נוכל לשלם במידת הצורך. האם לא נעדיף, אם פתרון כזה הוא אפשרי, לקבל את הסיוע מתוך חיק המשפחה עצמה.

חשוב מאד לוודא כי נוכל להמשיך ולעמוד בתשלומי הפרמיה, העשויים להגיע לשלוש מאות שקלים לחודש, גם כאשר נצא לגמלאות. מה הסיכון האמיתי, בהתאם למצבי הבריאותי, כי נזדקק לסיוע סיעודי ובאיזה היקף.

במידה והחלטנו כי ברצוננו לרכוש פוליסת ביטוח סיעודי כדאי שנשקיע את הזמן בבירור מפורט של היקף הכיסוי המובטח. למשל, נקודה חשובה שיש לקחת בחשבון היא מה תנאי הפוליסה לגבי אשפוז של חולה סיעודי בבית חולים כללי.

מטבע הדברים חולים סיעודיים רבים סובלים ברבות הימים גם ממחלות נוספות, מהן מחלות קשות כגון סרטן, מחלות לב, מחלות בדרכי הנשימה ועוד. חולים שכאלה מכונים "חולים סיעודיים מורכבים".

הוצאות אשפוז וטיפול בחולה סיעודי ישולמו על ידי קופת החולים אך החולה (או בני משפחתו) יידרשו להשתתף בהוצאות בגין אשפוז ממושך בבית חולים כללי. ביטוח סיעודי יבטיח ברוב המקרים תשלום חלק זה מהוצאות האשפוז של חולה סיעודי מורכב.
למידע נוסף אפשר לפנות לשירות מידע לציבור של המוסד לביטוח לאומי בטלפון: 08-6509999 או באתר האינטרנט: www.btl.gov.il למידע נוסף אפשר לפנות ללשכת הבריאות המחוזית או הנפתית של משרד הבריאות במחוז מגורי הקשיש (מספרי הלשכות מפורסמים בספרי הטלפון האזוריים), בטלפון 02-6705705, או באתר האינטרנט: www.health.gov.ilכתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.