ביטוח בריאות

ביטוח בריאות הינו ענף מענפי הביטוח במסגרתו כלולות פוליסות ביטוח הבאות לכסות הוצאות הנגרמות למי שנזקק לטיפולים רפואיים. כפי שנראה בהמשך פעמים רבות "המבטח" הינה למעשה המדינה מכוח ביטוח בריאות ממלכתי בו היא מזכה את כלל אזרחיה.

רוב בני האדם הינם שונאי סיכון ובשל עובדה זו התפתח בעולם ענף הביטוח על כל סוגיו. עם התפתחות הרפואה הפכו אפשריים הליכים רפואיים העשויים לסייע במגוון רב של בעיות רפואיות.

ככל שההליך הרפואי מורכב יותר כך, מן הסתם, יהיה מחירו גבוה יותר. חשש גדול התפתח אצל מי שמעוניין היה לדעת כי במידה ויזדקק יוכל לקבל כל טיפול רפואי העשוי לסייע לו בעוד ברור כי יקשה עליו מאד לעמוד בהוצאות שיהיו כרוכות בקבלת טיפולים רפואיים כאלה.
ברור כי פתרון לחשש שכזה, מפני נזק העשוי להתרחש, ימצא בתחום הביטוח. כך נולד ביטוח בריאות.

תכונה נוספת של בני האדם היא היותנו יצורים חברותיים. לרובינו קשה לצפות בסבלם של אחרים. התחום בו מתבטאת תכונה זו באופן המובהק ביותר הוא הרפואה. לא לחינם נוטלים על עצמם רופאים את שבועת היפוקרטס המחייבת אותם להגיש סיוע רפואי לכל מי שנזקק לו ללא משוא פנים.

במדינות רבות נמצא מענה לשאיפת האזרחים לאפשר מתן סיוע רפואי לכל מי שנזקק לו בדמות ביטוח בריאות ממלכתי. במדינות בהם לא קיים ביטוח בריאות ממלכתי כלל, או למי שלטעמו הכיסוי שהביטוח הממלכתי מעניק הינו קטן מדי, קיימת האפשרות לרכוש ביטוח בריאות פרטי.

הסכומים המשולמים מכוח ביטוח בריאות

כאמור, מטרתו של ביטוח בריאות הינה להבטיח את היכולת לממן הליכים רפואיים יקרים ולפיכך התשלומים המאפיינים יותר מכל ביטוח מסוג זה הינם נשיאה בנטל התשלום עבור הליכים רפואיים הכלולים במסגרת הכיסוי הביטוחי (בין אם מדובר בכיסוי המוענק על ידי המדינה או מכוח פוליסת ביטוח בריאות פרטית).

סכומים נוספים המשולמים לעיתים מכוח פוליסות ביטוח בריאות הינם שיפוי בגין אובדן כושר השתכרות, נשיאה בנטל הוצאות נלוות לטיפול הרפואי כגון מימון סיעוד צמוד, שינויים שיש לערוך בבית המגורים ועוד.

ביטוח בריאות בעולם

כמעט בכל המדינות המפותחות קיים ביטוח בריאות ממלכתי, לפחות בהיקף בסיסי. במדינות אירופאיות כגון סקנדינביה וגרמניה הכיסוי הניתן על ידי המדינה הינו נרחב מאד וכולל גם טיפולי שיניים ואף טיפולים שונים ברפואה אלטרנטיבית.

בבריטניה פועל שירות הבריאות הלאומי,National Health Service , בניו-זילנד ניתנים הטיפולים הרפואיים על ידי גופים ללא כוונות רווח המכונים Primary Health Organisations"" אשר הוקמו על ידי המדינה לצורך כך. בקנדה נושא הביטוח הרפואי מטעם המדינה מטופל בנפרד על ידי כל פרובינציה אך למרות זאת ההבדלים בכיסוי המוענק קטנים.

גם במדינות בהן ניתן כיסוי ממלכתי טוב עדיין יש ביקוש לפוליסות ביטוח בריאות פרטיות המציעות כיסוי נרחב עוד יותר בעיקר בכל הקשור להוצאות נלוות לטיפולים הרפואיים עצמם.

דווקא בארצות הברית ניתן כיסוי דל בלבד מטעם המדינה, חמור מכך הוא שרוב האוכלוסייה כלל אינם זכאים לקבל כיסוי זה. נושא זה הוא סלע מחלוקת ארוך שנים בפוליטיקה האמריקנית. בינתיים נאלצים אזרחי ארצות הברית לדאוג לעצמם לביטוח בריאות בין אם באופן פרטי או קיבוצי (לרוב מדובר בהתארגנות מטעם מקום העבודה).

ביטוח בריאות בישראל

בעבר היה מקובל להירשם כחבר באחת מקופות החולים, לשלם לקופה זו דמי חבר ולזכות בתמורה לכיסוי המוצע על ידן. במקביל ניתן היה לרכוש פוליסות ביטוח בריאות פרטיות להגדלת היקף הכיסוי.

מאז נכנס לתוקפו חוק ביטוח בריאות ממלכתי (בשנת 1994) זכאי כל אזרח לטיפול ותרופות הכלולים במסגרת "סל התרופות" (המעודכן מדי שנה). כל שנדרש הוא להיות רשום באחת מקופות החולים אשר אינן רשאיות לסרב למי שמבקש להירשם אצלן. מימון הטיפולים נעשה באמצעות מס בריאות הנגבה כאחוז מן השכר.

קופות החולים עצמן מציעות לחבריהן ביטוחים משלימים לשם הרחבת הכיסוי הבסיסי. חברות ביטוח מציעות פוליסות ביטוח בריאות פרטיות במסגרתן ניתן למצוא תנאים ייחודיים אשר עשויים לענות לצרכים חריגים כגון שהיה ארוכה בחו"ל.

בעת רכישת פוליסת ביטוח בריאות יערך בירור לגבי מצבו הבריאותי הנוכחי של המבוטח הפוטנציאלי. לתוצאות בירורים כאלה תהיה השפעה על גובה הפרמיה שיידרש המבוטח לשלם. חשוב לזכור כי הסתרת מידע או אי דיוק במסירתו עלולים לגרום לאי קבלת תשלום מחברת הביטוח ברגע האמת.כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.