הלוואות

הלוואות – על שום מה ולמה?

הלוואה היא למעשה דבר מה הניתן על ידי ה"מלווה" לאדם אחר הנקרא "לווה", כאשר האחרון מתחייב כלפי המלווה לתנאי החזר מסוימים.

ברוב המקרים, המושג "הלוואה" מכוון למתן כסף תמורת התחייבות להחזירו בתום התקופה שנקבעה במהלך ההסכם.

במאמר זה נבדוק כיצד התפתחו ההלוואות, מהם סוגי ההלוואות השונים המוצעים כיום ומאילו גופים ניתן לקבל אותן.

מה בין השאלה להלוואה

הפרדה בסיסית שניתן לעשות בין מקרים בהם מקבל אדם דבר מה ומתחייב להחזירו – היא בין "השאלה" להלוואה.

כאשר מדובר בהשאלה, יחזיר השואל (המקבל) למשאיל (הנותן) את אותו הדבר אשר קיבל בהשאלה. למשל, אדם השואל סיר מחברו, יחזיר לו בתום תקופת ההשאלה את אותו הסיר בדיוק.

במקרה של הלוואות, מדובר בדרך כלל במסירה של סכום כסף. מובן, כי הלווה לא יחזיר למלווה את אותם השטרות והמטבעות שלווה. הדבר תקף גם במקרים בהם אין מדובר בכסף אלא במוצר אחר.

הבדל אופייני נוסף בין השאלה להלוואה, הוא התמורה שמקבל הצד הנותן (המשאיל / המלווה).

ברוב המקרים, מי שמשאיל דבר מחברו, מתבקש בתמורה רק להשיב את אותו החפץ שהשאיל. כתוצאה מכך, למשאיל למעשה לא צומחת שום הנאה מכך שנענה לבקשת השואל להשתמש זמנית בנכס שבבעלותו.

כאשר מדובר בהלוואה, ברוב הפעמים היא ניתנת על ידי המלווה בתמורה להחזר שעולה בערכו על סך ההלוואה שנתן. לפיכך, כתוצאה ממתן ההלוואה, קוצר המלווה רווח כלכלי ברור וידוע מראש.

התפתחות היסטורית של הלוואות

התנאי הבסיסי שצריך להתקיים על מנת שתתעורר דרישה להלוואה, הוא כי יהיו בנמצא אדם אשר נתקל במחסור זמני, ומנגד אדם אשר בבעלותו קיים עודף אשר אינו נחוץ לו לצרכיו המיידיים.

ניתן בקלות לדמיין תנאים כאלו, אשר התהוו למעשה מן הרגע שהמבנה החברתי של בני האדם התפתח לדרגה כזו בה כל אדם או משפחה – נדרשו לפרנס את עצמם.

בתחילת הדרך, התנהל המסחר כולו בשיטת הסחר מכר (טובין תמורת טובין) ובהמשך הדרך, השתכללה השיטה לזו המשמשת אותנו עד היום – השיטה המוניטארית.

בכל קוד חברתי עתיק שנשתמר, ניתן למצוא כללים המסדירים את נושא ההלוואה. ביהדות (ובאסלאם) קיים איסור בסיסי לדרוש ריבית בתמורה להענקת הלוואה, אך מובן כי בהמשך הדרך נמצאו מבנים המאפשרים מתן הלוואות מסחריות במובנן המודרני.

ביהדות, נידון נושא ההלוואות על ידי רבי יוסף קארו בחלק חושן משפט של 'שולחן ערוך' (משנת 1565) וכן על ידי הרמב"ם בדיני לווה – מלווה.

מטרות שונות ללקיחת הלוואה

קצרה היריעה לפירוט מגוון המטרות שלשמן עשוייה לשמש הלוואה. באופן כללי, ניתן לחלק הלוואות לכאלו הניתנות לצרכי מימון, הקמתם, או פעילותם של עסקים ולהלוואות הניתנות לצרכים פרטיים.

עסקים יכולים לקבל הלוואות למטרת הקמתם, במידה והם מצליחים להראות כי ברגע שתחל פעילותם העסקית הם ייצרו מספיק רווחים, כך שיוכלו לעמוד בתנאי ההחזר של ההלוואה.

הלוואה לצרכים פרטיים ניתן לקבל אם נותן ההלוואה ישתכנע כי הוא אינו נוטל סיכון גבוה מדי בעת צעד זה. תחושת ביטחון כזו ניתן לעורר אצל המלווה, אם מציגים בפניו נכס היכול לשמש בטחון או ערובה במידה והלווה לא יעמוד בהתחייבויותיו.

כיום, קיימים גופים שונים מהם ניתן לקבל הלוואות. הידועים ביותר הם כמובן הבנקים. מקורות נוספים הם חברות אשראי, חברות ביטוח ואפילו מקומות עבודה המציעים הלוואות בתנאים נוחים לעובדיהם.

אחת מן ההלוואות המקובלות ביותר היא הלוואת משכנתא, הנחוצה לרובנו על מנת לממן רכישה של בית מגורים.

כאשר פונים ומבקשים לקבל הלוואה, יש לוודא כי אנו מצליחים לזכות בתנאים הנוחים ביותר שנוכל להשיג. לשם כך כדאי לקבל הצעות ממספר מקורות ולבוא אל הגוף המלווה כאשר בידינו מידע רב אודות שאר ההצעות בשוק.כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.